Partners

Buildgreen is een privé-initiatief dat is kunnen ontstaan dankzij de steun van geëngageerde partners die de kennis en het denken rond bouwen en duurzame steden wil stimuleren.

Arcadis

Energie in evenwicht
Rationeel energiegebruik is één van de pijlers van het concept duurzaam bouwen. De uiteindelijke impact van een gebouw op het leefmilieu wordt immers in hoge mate bepaald door zijn energieprestaties. Om de ecologische voetafdruk van een project sterk te beperken, streeft ARCADIS naar een optimaal binnenklimaat met een minimale impact op het klimaat van de planeet.

Duurzaam bouwen houdt veel meer in dan het gebruik van duurzame materialen. Ook de impact op de omgeving is een belangrijke parameter en zelfs de esthetische waarde is een dimensie van duurzaamheid. De levensduur van een gebouw wordt bovendien mee bepaald door zijn flexibiliteit en de mate waarin het nieuwe functies kan vervullen. ARCADIS speelt optimaal in op nieuwe ontwikkelingen.

ARCADIS houdt verder volop rekening met de fysiologische en psychologische invloed van een gebouw op de mensen die erin wonen, werken of verblijven. Daarbij baseren we ons telkens op de meest recente normen en wetenschappelijke conclusies.

De kracht van ARCADIS is de integrale benadering van het gebouw en zijn technische installaties. ARCADIS maakt de balans op en reikt de meest aangewezen oplossing aan.

Atenor Group

Omdat vastgoedpromotie vandaag de dag nauw samenhangt met nieuwe strategieŽn voor stadsontwikkeling, legt ATENOR GROUP voortaan de nadruk op 5 fundamentele pijlers: functionele mix, dichtheid, architecturale kwaliteit, inrichting van openbare ruimten en duurzame ontwikkeling. Vijf stadsthema's die gepaste antwoorden bieden op de problemen die de ontwikkeling van de steden van morgen met zich meebrengt.

Als verantwoordelijke vastgoedontwikkelaar wil ATENOR GROUP bijdragen tot de bescherming van de planeet. Bovenop de geldende normen en wetten biedt de Groep vastgoedprojecten aan die passen in een beleid van duurzame ontwikkeling: gebruik van milieuvriendelijke materialen, energie die geput wordt uit natuurelementen in de buurt, maar ook de optimalisatie van mobiliteit en het creŽren van een groenere openbare ruimte, enz. In dit kader leunt ATENOR GROUP volledig aan bij het project BUILDGREEN.

IBGE

Al enkele jaren zetten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel zich elke dag opnieuw in om Brussel om te vormen tot een Duurzame Stad waar het goed leven en werken is. Deze revolutie is in 2004 gelanceerd op alle niveaus van de stad: burgers, privébedrijven en openbare instellingen. En de resultaten zijn nu al goed zichtbaar: beleidsmaatregelen op het vlak van begeleiding, financiële prikkels en het regelgevende kader hebben ervoor gezorgd dat Brussel in de Green City Index is opgeklommen naar de negende plaats op dertig Europese hoofdsteden (2009).

Brussel streeft er duidelijk naar om de meest aangename en meest duurzame hoofdstad van Europa te worden. In zijn Algemene beleidsverklaring (2009) heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om een versnelling hoger te schakelen en zijn actiegebeid uit te breiden van het duurzame gebouw naar de duurzame wijk. De middelen hiervoor zijn dan ook versterkt. Brussel dingt naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 30% tegen 2025.

Gebouwen, verantwoordelijk voor 70% van de CO2-uitstoot in Brussel, blijven de focus van een ambitieus energie- en milieubeleid. De 156 vastgoedprojecten die in totaal 365.000 m2 aan Voorbeeldgebouwen vertegenwoordigen, hebben aangetoond dat uiterst duurzaam bouwen of renoveren technisch mogelijk en financieel haalbaar is. Bovendien is het prettiger wonen of werken in deze Voorbeeldgebouwen waarvan het ontwerp zorgvuldig is bestudeerd om de bewoners of gebruikers een aangename omgeving te bieden. Daarnaast zijn deze gebouwen erg energie-efficiënt en ongevoelig voor een mogelijke toekomstige explosie van de energieprijzen.

Er bestaat geen kant-en-klaar recept voor het verwezenlijken van duurzame gebouwen. De oplossingen zijn talrijk en gevarieerd. Bouwheren en ontwerpers moeten soms heel wat creativiteit aan de dag leggen om elementen met elkaar te verzoenen die op het eerste gezicht onverenigbaar leken. Dit is een openluchtlaboratorium waarvan de nieuwe ontdekkingen ons nog vaak zullen verbazen.

Omdat Buildgreen onomwonden en scherpzinnig aan deze algemene reflectie deelneemt, zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel sinds 2012 partners van dit initiatief.

Seco

Duurzame ontwikkeling staat centraal voor ons. De professionelen van de bouwsector, de stadsontwikkeling en de vervoerinfrastructuren zijn er bijzonder mee betrokken.

Het gaat niet meer alleen over een energetische problematiek, maar ook over nieuwe manieren van wonen, leven, bestaande gebouwen opwaarderen, bouwmaterialen hergebruiken om er de grondstoffen van morgen van maken.

Als ontwikkelaar, met het WTCB, van het Valideoreferentieel, profileert SECO zich als referent op het gebied van duurzaam bouwen in België en in het Groothertogdom Luxemburg.  Zijn personeel geeft zich geheel aan deze richting, zozeer dat SECO vandaag het hoogste aantal BREEAM en Valideo assessoren in België telt.

Bewust van zijn maatschappelijke rol, heeft SECO de « Valideo Indicator », echt ontwerphulpmiddel, in 2011 openbaar gemaakt.

BUILDGREEN helpt ook de kennissen te verspreiden en de ervaringen te wisselen op het gebied van duurzaam bouwen.  Deze initiatief ontvangt dus vanzelfsprekend de steun van SECO.