Inscrijving

Donderdag 12 december 2013 : Stedenbouw en biodiversiteit: een economisch, sociaal en ecologisch model

ZAL DEELNEMEN AAN HET SEMINARIE VAN 12 DECEMBER 2013 EN STORT OP REKENING 363-0135239-61 MET VERMELDING, BUILDGREEN 12-12-2013, met naam en bedrijf van de ingeschreven persoon :